ISTPOL Sp. z o.o.
ul. Borzymowska 32, 03-565 Warszawa

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

tel.: (22) 663 48 15, 639 86 48, 743 69 79
fax: (22) 743-69-77 tel/fax: (22)663 48 15, 639 86 48, 743 69 79

e-mail: istpol@istpol.pl

Rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000095443, Kapitał Zakładowy 500.000 PLN
Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr konta 89 1750 0009 0000 0000 1167 7487  

NIP: 525-22-24-983
Regon: 017432290

Informacje cenowe, dostępność towaru, realizacja zamówienia:

HELIOS
Iwona Węsierska
tel. wew. 11
e-mail: istpol@istpol.pl
ORBIS, WALTHER, ELEKTRO:
Monika Miaskiewicz
tel. wew. 12
e-mail: istpol@istpol.pl


Informacje techniczne HELIOS:

Krzysztof Drab
tel. wew. 30
kom. 501-281-343
e-mail: krzysztof.drab@istpol.pl
Bartosz Pruchnicki
tel. wew. 16
kom. 535-904-805
e-mail: bartosz.pruchnicki@istpol.pl
Cezary Władyka
tel. wew. 35
kom. 605-404-478
e-mail: cezary.wladyka@istpol.pl


Informacje techniczne WALTHER, ORBIS, ELEKTRO:

Bogdan Mędrek
tel.wewn. 31
kom. 505-133-572
e-mail: bogdan.medrek@istpol.pl

Serwis HELIOS:

Krzysztof Drab
tel. wew. 30
kom. 501-281-343
e-mail: krzysztof.drab@istpol.pl

Serwis oraz Automatyka Budynku WALTHER, ORBIS, ELEKTRO:

Bogdan Mędrek
tel.wewn. 31
kom. 505-133-572
e-mail: bogdan.medrek@istpol.pl

Zapytania ofertowe kierowac na adres e-mail:
istpol@istpol.pl

Formularz kontaktowy